Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
19.10.2012

16. Türkiye İç Denetim Kongresi 12 Kasım 2012'de Gerçekleştirilecek

16. İç Denetim Kongresinin Ana Teması; Dönüşüm.

İç Denetim faaliyetlerinde ulaşılması hedeflenen nokta; Yönetişim, Risk Yönetimi ve Uyum faaliyetlerinin, GRC (Yönetişim, Risk Yönetimi ve Uyumluluğun) ve entegre güvence yaklaşımları ile etkin olarak koordine edilmesi ve yönetilmesidir. İç denetim faaliyetlerinin GRC (Yönetişim, Risk Yönetimi ve Uyumluluk) yaklaşımına göre düzenlenebilmesi ise değişimi ve beraberinde dönüşümü zorunlu kılmaktadır.

İç Denetimin Süreçteki Liderlik Rolü ve Dönüşüm Sürecinde İletişim;
Dönüşüm sürecinde liderliğin iç denetime ait olduğu düşünülmekte ve iletişimin süreçte etkin unsur olarak görülmesi nedeniyle alt tema olarak “İletişim” seçilmiştir. Bu bağlamda kongrenin açılış konuşması ile öğleden sonraki seansın açılış konuşmaları iletişim başlığını içermektedir.

Paralel Oturumlar;
Kongre çerçevesinde, katılımcılara süreçteki araç ve teknikler ile iyi uygulama örneklerinin en iyi şekilde aktarılabilmesi amacıyla paralel oturumlar düzenlenmektedir.

Son Oturum; Denetim Komiteleri.
Yeni Ticaret Kanunu ve yeni yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde son dönemde gündemde önemli yer edinen Denetim Komiteleri konusuna Kongrenin son oturumunda yer verilecektir.