Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :
    
    
15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı" uyarınca İç Denetim Koordinasyon Kurulu, "2012 Yılı Dış Değerlendirme Programı"nı belirlemiştir
Detay